Za subvencije poljoprivredi 24,8 milijardi dinara

Oni koji gaje priplodne krave i bikove mogu da računaju na subvenciju od 40.000 dinara po grlu, subvencije za ovce i koze su po 7.000, a u biljnoj proizvodnji subvencija, za koje se zahtevi podnose od 1. marta, iznosiće 5.200 dinara po hektaru

Stočari podsticaj za tov stoke mogu da se ostvare ako Upravi za agrarna plaćanja podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi od 1. februara do 31. jula 2021. godine i to za grla predata klanici ili izvezena od 1. jula 2020. godine do 30. juna tekuće godine.

Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi najviše do tri zahteva u gorenavedenom periodu, a za isto grlo zahtev za podsticaje može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu, po završetku tova. Visina podsticaja iznosi:

– podsticaji za tov junadi – 15.000 dinara po grlu u tovu;

– podsticaji za tov jagnjadi – 2.000 dinara po grlu u tovu;

– podsticaji za tov jaradi – 2.000 dinara po grlu u tovu;

– podsticaji za tov svinja – 1.000 dinara po grlu u tovu;

Stočari u istom periodu –  od 1. februara do 31. jula  2021. godine mogu podneti zahtev na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ostvaruju podsticaj za najmanje dve krave oteljene u periodu od 01. jula 2020. godine do 30. juna 2021. godine. Za svako grlo se u toku jedne kalendarske godine ostvaruje podsticaj od 20.000 dinara.

Od 1. februara su aktuelni i podsticaj za krave dojilje, starije od 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana, blond akviten i salers ili melezima navedenih tovnih rasa, koja pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula 2021. godine za grla uključena u proizvodnju od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.  Uz zahtev za podsticaje za krave dojilje podnosi se zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije. Visina podsticaja je 40.000 dinara po grlu.

Podsticaji za biljnu proizvodnju podnose se od 1. marta.