Debata „Bolje javne politike za čistiji vazduh i brže evropske integracije“

U toku prošle godine, u proseku svakog petog dana, odnosno tokom 67 dana izmerene vrednosti PM…

Debata na temu – ima li bez kolektivnog imuniteta povratka normalnom životu“?

Na pitanja: ko sme, a ko ne sme da se vakciniše, da li su vakcine (ne)dovoljno…