Prijave za dezinfekciju objekata tek posle mehaničkog čišćenja

Svim građanima čiji su objekti – stambeni, pomoćni ili objekti za držanje životinja bili poplavljeni, direktor…