Kampanja za kupovinu ginekološkog hidrauličnog stola za Dom zdravlja u Raški

Već nekoliko decenija ova ustanova ima na raspolaganju samo jedan ginekološki sto koji je visok i…