O stereotipima i njihovim korenima

Psiholozi su odavno uočili potrebu da ljude „etiketiramo” bez ikakvog razloga i da o njima sudimo…