Filteri nisu stvarnost

Briga za mentalno zdravlje i dobrobit mladih ljudi koji se na društvenim mrežama suočavaju sa pritiscima…