Tužna priča o kraljevačkom jedrenjaku: sjaj i beda „Kraljice Ibra“

Gradnja jedrenjaka trajala je 6 meseci, imao je 5 nivoa sa 70 mesta, ugrađeno je 30…