Reportaža portala Krug i ove godine u zvaničnoj selekciji Interfera

Internacionalni festival reportaže i medija “Interfer Zlatna Nika” ove godine biće održan 26. put, a iz…