Katolički Božić u Kraljevu

„Istinsko iskustvo Božje ljubavi prema nama ogleda se u našem poverenju u Boga u svim životnim…

Konkurs za preostala sredstva za radove na crkvama i verskim objektima

Nakon prvog izbora projekata koje će Grad sufinansirati preostalo je 456.000 dinara, pa je sada raspisan…