Nova akcija suzbijanja komaraca

Lokacija suzbijanja  larvicidnih  i odraslih formi  komaraca  planirana je na teritoriji  grada i ovih prigradskih  naselja…