Likovni konkurs „Uskršnja radost“

Pravo učešća na konkursu imaju učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, a jedan učenik…