Revija automobila koji imaju dušu

Stari automobili bili su bez kompjutera, bez suvišnih delova, a ništa im nije nedostajalo, reći će…