Nagradu „Anđelko Savić“ dobija 75 srednjoškolaca, polovina budžeta ostaje neutrošena

Iako su ove godine olakšani uslovi za novčanu nagradu, ispunilo ih je svega 75 kraljevačkih srednjškolaca,…