Grad Kraljevo daje u zakup poljoprivredno zemljište

Zakup je na 15 godina, a ukupna površina državnog zemljišta koje se daje u zakup javnim…