Ljubomorom se ne pokazuje ljubav – danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Normalizovanje seksualnog nasilja kroz rečenice: “Dobila je šta je tražila“ ili „Sama je kriva” – zvono…