Zašto je važno da se testiramo i da znamo da li imamo Covid 19 ili ne?

Ako se čini da je u najnovijem talasu bolest blaga, naročito kod mladih bez pridruženih bolesti,…