Akcija Udruženja „Autizam“ Kraljevo i kompanije „Eurotay“: podrška osobama sa autizmom (VIDEO)

Srbija, kako se procenjuje, ima ceo jedan mali grad, između 40.000 i 50.000 osoba sa nekim…