Predstava „San o Mileni“: „Na celom svetu joj je bio dom, na celom svetu bila je sama“

U snolikoj atmosferi u prostorijama Narodnog muzeja u Kraljevu, koji je ugostio festival Anfiteatar, izvedena je…