Prim. dr Slavica Plavšić: Lekovi protiv COVID-19, klinički i terapijski aspekti

Primarijus dr Slavica Plavšić, specijalista za plućne bolesti, piše o lekovima koji se poslednjih meseci u…