Udruuženje građana „Idemo“ iz Kraljeva i Ruska stranka iz Šapca potpisali sporazum o saradnji

Protokol o saradnji između Ruske stranke (sa sedištem u Šapcu) i Udruženja građana IDEMO iz Kraljeva,…