Kad teška dijagnoza promeni život: „Zašto baš ja“? (Deo II)

Ovo je priča o hrabrosti i upornosti onih koji se bore protiv teških bolesti, o svedočenju…

Kad teška dijagnoza promeni život: da li nam je i zdravstveni sistem bolestan? (DEO I)

Ovo je priča o hrabrosti i upornosti onih koji se bore protiv teških bolesti, o svedočenju…