Ovako su raspodeljena sredstva za projekte udruženja građana u Kraljevu za 2024.

Preko konkursa, udruženja građana dobiće tri miliona dinara manje nego prethodnih godina Odlukom o budžetu grada…