Konkurs za sredstva namenjena kupovini seoske kuće za povratnike po sporazumu o readmisiji

Readmisija predstavlja povratak lica koja neosnovano borave na teritoriji neke države u zemlje njihovog porekla, a…

I Kraljevo na spisku lokalnih samouprava koje su dobile sredstva za kupovinu kuća najugroženijima

Prijavilo se 18 opština i gradova, a sredstva su odobrena za 10 Komesarijat za izbeglice i…