Kako su se odevale i doterivale žene u Starom Rimu?

Tematsko vođenje kroz izložbu „Femina Balcanica: Mater, Matrona, Augusta, Dea. Žena na Balkanu u antičkom dobu“…