Izabrana medijska kuća koja će ove godine raditi TV i internet prenose sednica kraljevačke skupštine

Jedna televizija odabrana je kao najpovoljniji ponuđač po kriterijumu najniže ponuđene cene za ovu uslugu Javni…

Određen datum komemoracije i sahrane Zorana Jovanovića

Voleo je da kaže da je RTV Melos „narodna televizija“ – posvećena prepoznavanju i rešavanju problema…