Na vojnom aerodromu „Morava“ obuka tehničkog sastava 98. vazduhoplovne brigade

U Lađevcima, na vojnom aerodromu „Morava“, u toku je obuka koja se se realizuje u okviru…

Konkurs za prijem podoficira u RV i PVO

Buduće mlade starešine radiće na vojnim aerodromima u Lađevcima, Batajnici i Nišu, ili u vojnim objektima…