Gađanje na vojnom strelištu u Žiči

oktobar 2020. Tokom ovih šest dana u prvoj polovini novembra na prostoru poligona biće zabranjeno kretanje,…