U toku je konkurs Crvenog krsta Srbije „Krv život znači“

Ovo su propozicije  na konkursu na kojem pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola

I ove godine Crveni krst Srbije nastavlja sa promocijom dobrovoljnog, anonimnog i nenagrađenog davalaštva krvi. Na konkursu pod nazivom „Krv život znači“ pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji koji svoje radove dostave organizaciji Crvenog krsta u gradu i opštini na čijoj se teritoriji nalazi škola odakle je učenik.

Konkurs traje do 31. marta u sledećim uzrasnim kategorijama:

Učenici od 1-4. razreda osnovne škole (mlađi osnovci)

1. Likovni rad (dostavlja se fizički)

2. Literarni rad (dostavlja se fizički)

3. Video (dostavlja se elektronski)

Učenici od 5-8. razreda osnovne škole (stariji osnovci)

1. Poster (dostavlja se fizički)

2. Tekst kratke poruke- SMS poruke (dostavlja se fizički)

3. Video (dostavlja se elektronski)

Učenici gimnazija i srednjih škola:

1. Vizual za društvene mreže (dostavlja se elektronski)

2. Tekst kratke poruke – SMS poruke (dostavlja se fizički)

3. Video (dostavlja se elektronski)

Detalji o radovima:

Instrukcije za mlađe osnovce (od 1. do 4. razreda osnovne škole):

Likovni rad: Sve tehnike likovnog izražavanja su dozvoljene do formata 35 x 50 cm.

Na radovima mora biti zastupljen znak Crvenog krsta.

Svi radovi na poleđini moraju sadržati podatke:

• Ime i prezime autora

• Naziv škole i razred

• Naziv grada ili opštine

• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Neće biti razmatrani radovi:

• bez potpunih podataka,

• na kojima se podaci nalaze na strani gde se nalazi likovni rad ili tekst

Izbegavati upotrebu grafitnih olovaka, drvenih bojica, šljokica ili materijala koji se lako može oštetiti u transportu.

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Literarni rad može biti pisan i u prozi i stihovima do dužine 1 strane A4 kucanog

teksta, font Arial, veličina slova 12, bez proreda.

Radovi moraju promovisati dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi.

Radovi u kojima se daje krv za poznatog primaoca će biti diskvalifikovani.

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Video

Video mora imati odgovarajući prateći zvuk i ili muzičku podlogu koja ne podleže autorskim pravima ili govor.

Rad je potrebno dostaviti elektronski. Uz rad, potrebno je na formatu A4 dostaviti popunjen formular ( u prilogu) sa podacima:

• Ime i prezime autora

• Naziv škole i razred

• Naziv grada ili opštine

• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Ostali obavezni elementi:

• svi snimci moraju biti u 9:16 video formatu

• trajanje snimka da bude do 60 sekundi

• rezolucija 1080×1920 u pikselima

Instrukcije za starije osnovce (od 5. do 8. razreda osnovne škole):

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja može biti individualno ili grupno.

Poster – u punom koloru formata 35×50 cm. Na radu mora biti zastupljen znak Crvenog krsta, a tekst može, i ne mora. Dostaviti fizički.

Svi radovi na poleđini moraju sadržati podatke:

• Ime i prezime autora

• Naziv škole i razred

• Naziv grada ili opštine

• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Neće biti razmatrani radovi bez potpunih podataka

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Tekst kratke poruke (SMS poruke):

• font Arial, veličina slova 12, bez proreda.

• Dužina poruke do 100 karaktera

Na poleđini A4 papira navode se podaci:

• Ime i prezime autora

• Naziv škole i razred

• Naziv grada ili opštine

• Ime i prezime nastavnika/profesora/ mentora

Poruka promoviše dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, poziv davaocu krvi na akciju, zahvalnost za datu krv, čestitku rođendana, praznika i sl.

Rad je potrebno dostaviti fizički.

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Video

Video mora imati odgovarajući prateći zvuk i ili muzičku podlogu koja ne podleže

autorskim pravima ili govor.

Rad je potrebno dostaviti elektronski. Uz rad, potrebno je na formatu A4 dostaviti

popunjen formular ( u prilogu) sa podacima:

• Ime i prezime autora

• Naziv škole i razred

• Naziv grada ili opštine

• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Ostali obavezni elementi:

• svi snimci moraju biti u 9:16 video formatu

• trajanje snimka da bude do 60 sekundi

• rezolucija 1080×1920 u pikselima

Instrukcije za učenike gimnazija i srednjih škola:

Vizual za društvene mreže treba da prati opšte instrukcije, a tehničke instrukcije su

sledeće:

Instagram (Square): 1080 x 1080 piksela

Instagram (Portrait): 1080 x 1920 piksela

Facebook post: 1200 x 900 piksela

Facebook story: 1080 x 1920 piksela

Facebook cover: 1640x 924 piksela

Vizual se dostavlja u elektonskom formatu uz podatke:

• Ime i prezime autora

• Naziv škole i razred

• Naziv grada ili opštine

• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Poruka promoviše dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, poziv davaocu krvi

na akciju, zahvalnost za datu krv, može se odnositi na sezonske deficite, čestitke

praznika, rođendana i sl.

Broj vizuala po učeniku nije ograničen.

Tekst kratke poruke (SMS poruke):

• Font Arial, veličina slova 12, bez proreda.

• Dužina poruke do 70 karaktera

Na poleđini A4 papira navode se podaci:

• Ime i prezime autora

• Naziv škole i razred

• Naziv grada ili opštine

• Ime i prezime nastavnika/profesora/ mentora

Poruka promoviše dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno davanje krvi, poziv davaocu krvi

na akciju, zahvalnost za datu krv, čestitku rođendana, praznika i sl.

Broj tekstova SMS poruka je ograničen na 1 A4 stranu po učesniku.

Učešće u ovom vidu umetničkog izražavanja je individualno.

Video

Video mora imati odgovarajući prateći zvuk i ili muzičku podlogu koja ne podleže

autorskim pravima ili govor.

Rad je potrebno dostaviti elektronski. Uz rad, potrebno je na formatu A4 dostaviti

popunjen formular ( u prilogu) sa podacima:

• Ime i prezime autora

• Naziv škole i razred

• Naziv grada ili opštine

• Ime i prezime nastavnika/profesora/mentora

Ostali obavezni elementi:

• svi snimci moraju biti u 9:16 video formatu

• trajanje snimka da bude do 60 sekundi

• rezolucija 1080×1920 u pikselima

Smernice za sve uzrasne kategorije i umetničke forme:

Komisija za odabir radova za nagrađivanje ocenjivaće uspešnost u:

• originalnosti ideje

• promociji lepote življenja i poklanjanja i solidarnosti

• pozivu na dobrovoljno davanje krvi

• razumevanju ličnog doprinosa promociji davalaštva krvi

• vidljivom duhu principa dobrovoljnog, anonimnog i nenagrađenog davanja krvi

• prepoznatom mestu Crvenog krsta u davalaštvu krvi

a svakako da li sadržaj odgovara uzrastu učenika.

Radovi koji sadrže poruku namenskog davanja, bolničku atmosferu, naturalističke

elemente (igle, špriceve, nadgrobne spomenike i sl.) prikazuju ili govore o saobraćajnim

nesrećama i smrti su promašili temu i ne ulaze u kriterijum za nagrađivanje.

Poslati radovi neće biti vraćani, a za sve pristigle radove smatraće se da je dozvoljeno

njihovo dalje korišćenje u promociji dobrovoljnog davalaštva krvi u Srbiji.

Savet:

Značajan procenat radova koji pristigne na konkurs su plagijati iz prethodnih godina koji

se mogu videti na internetu. Pre slanja radova do Crvenog krsta Srbije potrebno

preduzeti mere da takvi radovi ne prođu selekciju kao ni radovi koji ne odgovaraju

uzrastu učenika.

U oba slučaja, radovi će biti diskvalifikovani bez dodatnog obrazloženja.

Uručivanje nagrada:

Nagradiće se plasman na prvo, drugo i treće mesto za svaki uzrast po kategorijama radova.

Biće organizovana svečana dodela nagrada 14. juna 2023. godine.

Nagrade:

Prvoplasirani učesnici konkursa u svim

* vidovima konkurisanja biće nagrađeni

desetodnevnim letovanjem u odmaralištu Crvenog krsta.

Profesore/mentore očekuju nagrade, kao i drugo i treće plasirane učenike.

* grupni radovi će dobiti grupnu nagradu

Radovi koji neće biti razmatrani:

• Radovi koji dospeju u Crveni krst Srbije direktno od pojedinaca ili škola

• Radovi koji prispeju nakon roka

 Drugo, već navedeno kroz propozicije

INFORMACIJE I PROMOCIJA RADOVA

Dostava radova:

 Likovne radove, literarne radove, postere i kratke poruke fizički dostaviti preko

škole organizaciji Crvenog krsta u gradu ili opštini do 31. marta 2023. godine.

 Vizuale i video sadržaje dostaviti elektronski Crvenom krstu na

nazivgrada@redcross.org.rs (napr: Crveni krst Požarevac pozarevac@redcross.org.rs )

uz prateće, tražene informacije,

 Radovi koji budu dostavljeni direktno na elektronsku adresu Crvenog krsta Srbije

neće biti razmatrani.

 Organizacije Crvenog krsta iz gradova i opština dostaviće radove učenika

Crvenom krstu Beograda/Vojvodine/KiM/Srbije.

Internet/društvene mreže:

Sve u vezi sa realizacijom konkursa biće dostupno na veb sajtu www.redcross.org.rs

Video spotovi koji ispunjavaju kriterijume biće postavljeni na Youtube kanal pod nazivom

“Krv život znači” tokom godine.

Promocija pobednika:

 Crveni krst Srbije će organizacijama Crvenog krsta dostaviti imena pobednika u

Nedelji Crvenog krsta koji će o istome obavestiti škole i objaviti na svom veb

sajtu.

 Svi nagrađeni likovni radovi dobijaju priliku da se nađu na promotivnim

materijalima koji se koriste u svakodnevnom radu Crvenog krsta Srbije i

ovlašćenih transfuzijskih ustanova,

 Svi nagrađeni literarni radovi i njihovi autori dobijaju priliku da se predstave

na svečanostima i aktivnostima Crvenog krsta Srbije koji su medijski propraćeni,

 Svi nagrađeni posteri, vizuali i kratke poruke biće korišćeni u svakodnevnom

radu na promociji dobrovoljnog davanja krvi,

 Svi nagrađeni video radovi/filmovi biće korišćeni u edukacijama mladih

volontera Crvenog krsta u Srbiji,

 Svi nagrađeni učenici dobijaju priliku da svoje radove medijski predstave pri

promociji aktivnosti u davalaštvu krvi Crvenog krsta Srbije.

Instrukcije za nastavno osoblje:

 O davalaštvu krvi više informacija možete pronaći na www.redcross.org.rs na

naslovnoj ali i na strani e-seminari,

 Zbog gradiva koje učenici treba da savladaju, sugerišemo da konkurs realizujete kao

vannastavnu aktivnost.

Detaljnije informacije:

Obratite se svojoj organizaciji Crvenog krsta u gradu ili opštini

nazivopstine@redcross.org.rs ili

nazivgrada@redcross.org.rs