Građanima Vrnjačke Banje predstavljeno 9 novih e-usluga

Vrnjačka Banja je jedna od prvih opština čijih se novih devet eUsluga našlo na portalu eUprave, pa stanovnici Banje sada mogu, bez gubljenja vremena na šalterima, elektronski da podnesu mnoge zahteve

Građani i građanke Vrnjačke Banje od sada mogu da koriste devet novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske kroz programa Swiss PRO i u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Program Swiss PRO organizovao je u Vrnjačkoj Banji događaj u okviru kampanje „Da kliknemo zajedno“. Na gradskom šetalištu građanima su predstavljene prednosti upotrebe elektronskih usluga na lokalnom nivou, a približeno im je i kako mogu pristupiti portalu eUprava, obaviti registraciju i pokrenuti neku od eUsluga.

Građani će od sada moći da na brži i lakši način ostvare usluge, sa uštedom vremena i novca, kao i bez dolazaka i gubljenja vremena na šalterima opštine Vrnjačka Banja. Elektronska uprava radi u svom punom obimu, a sa našim saradnicima iz Swiss PRO programa ćemo eUsluge približiti i putem naših medija i sajtova kako bi građani na jedan efikasniji način koristili sve eUsluge koje su im dostupne – istakao je načelnik Opštinske uprave Slaviša Paunović i zahvalio se Vladi Švajcarske i programu Swiss PRO na prilici da Vrnjačka Banja učestvuje u kampanji „Da kliknemo zajedno“.

Putem portala eUprava, stanovnici Vrnjačke Banje od sada mogu da podnesu zahtev za naknadu zarade za porodiljsko odsustvo, naknadu za vantelesnu oplodnju ili izdavanje informacije o lokaciji, prijave komunalni problem i podnesu predstavke komunalnoj, saobraćajnoj i inspekciji za zaštitu životne sredine. Podnošenje primedbe na nacrt planskog dokumenta ili odluku o izradi planskog dokumenta u toku javnog uvida su takođe neke od novih eUsluga koje su dostupne stanovnicima Vrnjačke Banje.

Nove elektronske usluge razvijene su u 35 gradova i opština u Srbiji, a aktivnosti su sprovedene u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Vrnjačka Banja je jedna od prvih opština čijih se novih devet eUsluga našlo na portalu eUprave. Naš zajednički cilj jeste sa jedne strane unapređenje efikasnosti lokalne samouprave, a sa druge strane zadovoljstvo građana pruženim uslugama – istakla je Maida Jusufović, službenica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost programa Swiss PRO.