„Merkur“ – nov projekat namenjen starim osobama

Učesnici dvodnevnog skupa došli su iz osam zemalja regiona, a cilj projekta koji će trajati 30 meseci je kvalitetnija zdravstvena zaštita starih ljudi, budući da je i stanovništvo ovih zemalja – sve starije

Specijalna bolnica „Merkur’’ bila je domaćin drugog dvodnevnog sastanka partnera projekta SI4CARE. Glavni cilj projekta je doprinos stvaranju efikasnog eko sistema zdravstvene zaštite starije populacije širom ADRION zemalja. Učestvovali su partneri iz Italije, Grčke,Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a svaka od ovih zemalja prezentovala je ostvarene rezultate projekta.

Pre dva meseca bili smo u Splitu na prvoj konferenciji. Već 10 godina naša Specijalna bolnica „Merkur“ uspeva da dobije projekte koji nisu direktno vezani za novu delatnost, projekte iz oblasti socijalne politike, iz pomoći rada i organizacije starih pacijenata. Srećni smo jer smo ušli u projekat Evropske unije, zahvaljujući kojem ćemo u narednom periodu direktno imati nove projekte, koji se odnose na projekte zdravlja, zdravstvene politike, Kovid politike. U realizaciju pomenutih projekata uključeni su i medicinski fakulteti, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Ministarstvo zdravlja – poručio je na otvaranju skupa direktor SB „Merkur“ Dejan Stanojević.

Dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu prof. dr Vladimir Jakovljević održao je predavanje na temu „Trenutna situacija i izazovi u Srbiji, moguća uloga akademske zajednice’’. On je istakao da je u ovaj dosta veliki  projekat uključeno osam zemalja iz ADRION regiona, od kojih svaka ima svoju inicijativu i institucije koje se bave starim ljudima:

Populacije su sve starije, a demencija je jedan od problema starih osoba. Sada je to dobilo šire razmere.

Vođa ovog projekta Vlado Dimovski ističe da je projekat multidiscipliniran, multidržavni i da će se na kraju videti rezultati. Sastanak u Vrnjačkoj Banji pokazao je sadašnju pravu situaciju kao i inicijative koje bi mogle proizaći iz ovog projekta.

Celokupan projekat trajaće 30 meseci. Rukovodilac projekta SI4CARE u SB „Merkur’’ Miodrag Miljković prezentovao je pilot aktivnosti u SB „Merkur’’. Drugi dan ovog skupa obeležen je podrškom institucija i prezentacijama primera dobre prakse iz Srbije.

Rukovodilac projekta SI4CARE u SB „Merkur’’ Miodrag Miljković

Osim Miljkovića, o podršci resornih ministarstava i  značaju jednog ovakvog projekta u socijalnoj zaštiti starih lica govorie su Biljana Zekavica, pomoćnica ministra rada,zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, i pomoćnica ministra zdravlja za evropske integracije Danijela Urošević.

Dr Nena Stevanović fizijatar u SB „Merkur’’ održala je prezentaciju na temu „Značaj balneoligije u javnom zdravlju Srbije. Predstavljena je i aplikacija Smart Care digital, a Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije prezentovala je  projekte ove organizacije koja se bavi starijim licima. Kampanju za privlačenje volontera za podršku starim licima uz korišćenje internet komunikacije prezentirao je Savo Tufegdžić iz NGO Pomaranje

       Dragan Ivanović