Radovi na revitalizaciji Centralnog parka u Vrnjačkoj Banji

Projekat podrazumeva kompletnu obnovu pejzažne hortikulture modernim formama biljaka koje su proizvedene po najvišim ekološkim i organskim bio standardima

Uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, opština Vrnjačka Banja realizuje projekat ’’Revitalizacija spomenika prirode – parkovi Vrnjačke Banje’’. On podrazumeva kompletnu obnovu pejzažne hortikulture modernim topijarnim formama biljaka koje su proizvedene po najvišim ekološkim standardima (EMAS – organski bio standardi). Radove na revitalizaciji Centralnog banjskog parka obišli su Boban Đurović predsednik opštine Vrnjačka Banja i Ivan Radovi, predsednik skupštine opštine Vrnjačka Banja. Vrednost ovih radova je 15 miliona dinara, a izvodi ih JKP „Banjsko zelenilo i čistoća’’.

Pri obnovi neće biti narušen koncept Centralnog banjskog parka. Takođe, neće biti ni sečenja postojećih stabala. Sa ovim pristupom sada imamo dosta zimzelenog šiblja, dosta formi po standardima Evropske unije, koji nisu prisutni u Srbiji. ni u regionu.Ove forme će biti popunjene sezonskim cvećem – rekao je prilikom obilaska radova Boban Đurović, predsednik opštine.

Cilj ovog projekta je zaštita parkovskog zelenila,unapređenje postojećeg biljnog fonda i očuvanje biodiverziteta uz zadržavanje forme francuskog stila.

      Dragan Ivanović