Uprkos krizi – preduzetništvu pomoć i sa lokalnog nivoa

U prvoj polovini ove godine u Srbiji je otvoreno 18.124 privrednih društava i preduzetničkih radnji, što je 22,4% manje nego u istom periodu 2019. jer je pandemija virusa korona obeshrabrila mnoge potencijalne preduzetnike

Još sa uvođenjem vanrednog stanja u Srbiji, na početku epidemije koronavirusa, većina lokalnih samouprava u Srbiji predvidela je pad prihoda za trećinu, sa očekivanjem da će negativnih posledica po ekonomiju biti tokom najmanje godinu dana. Jedan broj lokalnih samouprava je rešenje problema, kao i sama država, potražio u rebalansu budžeta.

Bez obzira na sve probleme, jedan broj lokalnih samouprava pokušava da pomogne preduzetnicima. Neke lokalne samouprave (poput grada Kraljeva) su se odrekle dela zakupnine koju su naplaćivale na poslovne prostorije.

Pomoć se najčešće odnosi na ugostitelje koji su, imajući u vidu fiksne troškove i nemogućnost da uopšte rade – dovedeni na ivicu opstanka. Neke lokalne samouprave su pokušale da pomognu obukama i kroz savetodavnu pomoć za preduzetnike (Vrnjačka Banja). Ima lokalnih samouprava koje su se odlučile da subvencionišu kamate na jednogodišnje kredite, dok je jedan broj gradova i opština, kroz lokalne akcione planove zapošljavanja, izdvojio sredstva za subvencije za samozapošljavanje ili zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih ili za finansiranje programa javnih radova.

Veći gradovi i opštine bili su u prilici da razvoj preduzetništva pokušaju da pospeše administrativnim i poreskim olakšicama.

Poresko oslobođenje za inovacionu delatnost ili bespovratna sredstva za start-upove, investiciona ulaganja ili novu opremu predstavlja programe podrške za preduzimljive ljude. Ova mera odnosi se na poresko oslobađanje u prvoj godini poslovanja (mera “Startuj legalno”), koju je za dve godine iskoristilo oko 1.000 novih preduzetnika i firmi.  U prvoj polovini ove godine u Srbiji je otvoreno 18.124 privrednih društava i preduzetničkih radnji, što je 22,4% manje nego u istom periodu 2019. jer je pandemija virusa korona obeshrabrila mnoge potencijalne preduzetnike

Najveći oslonac preduzetništvu predstavljaju mere podrške s republičkog nivoa. Meru “Startuj legalno”, na primer, od oktobra 2018. do sada je iskoristilo oko 1.000 novih preduzetnika i firmi, a u prvih šest meseci ove godine – njih 180. Oni su imali pravo i na finansijsku pomoć u isplati plata u okviru državnog paketa mera za smanjenje negativnih posledica pandemije i pristup povoljnim kreditima iz garantne šeme države.

Pokrenuto je i takmičenje “Šampioni preduzetništva 2020”, predviđeno Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije, sa ciljem da se gradovi i opštine podstaknu da se aktivno uključe u stimulisanje preduzetništva i da se istaknu primeri najbolje prakse u Srbiji.

Vrnjačka Banja spada u kategoriju srednjih opština i značajan deo prihoda ubira od turizma, koji je zbog korone pretrpeo gubitke. To je uticalo i na pokretanje novih poslova u tom sektoru.

I u ostalim privrednim granama zabeležen je pad broja novoregistrovanih preduzetnika. Verujem da ćemo, uz podršku države, i ovu specifičnu situaciju uspešno prevazići – smatra Jasmina Trifunović rukovodilac Odseka za poslove organa Opštine Vrnjačka Banja.

Prema njenim rečima, Vrnjačka Banja sprovodi programe podrške, ali i obuke uz tehničku podršku Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, promoviše i organizuje dodatne obuke za preduzetnike, savetodavnu pomoć za mala i srednja preduzeća za korišćenje stimulativnih sredstava donatora, a predviđeni su i programi za razvoj ženskog preduzetništva.