Vrnjačka Banja: Specijalnoj bolnici nedostaje veći prostor za funkcionisanje

U ovoj bolnici otvoreno je i palijativno odeljenje, jedino na području Raškog okruga: zdravstvene usluge ovog odeljenja mogu se koristiti 15 dana  na svakih šest meseci, a interesovanje građana za ove usluge veće je od sadašnjih kapaciteta

Od marta prošle godine Specijalna bolnica za interne bolesti u Vrnjačkoj Banji radi smanjenim kapacitetom, zbog poštovanja zakonskih procedura tokom pandemije kovida. Prema rečima dr Vanje Balšić, direktorke ove bolnice, kod Ministarstva zdravlja bolnica je konkurisala za dobijanje  digitalnog rendgen aparata koji je potreban za rad sa pacijentima. Međutim, pojavio se problem nedostatka prostora i osoblja koji bi tu radili sa pacijentima.

dr Vanja Balšić, direktorka Specijalne bolnice za interne bolesti u Vrnjačko Banji

Planirali smo da se na uslugu stavi i ambulanta, odnosno da se promeni struktura usluga da se ne bi dešavale situacije da se veći deo usluga pruži socijalnim pacijentima koji su sada na patologiji i ovde se leče. Naša želja bila je da se ljudi dijagnostikuju u što ranijem stadijumu u bolnici, zato nam je bila potrebna nova oprema. Što se prostora tiče, krenuli smo sa idejom da se nov prostor reši nadziđivanjem, da se prostorije gde  se radi hemodijaliza  vrati prvobitnoj nameni, odnosno za ambulantne preglede. Međutim, ispostavilo se da ovakvo rešenje nije funkcionalno, jer taj prostor ne bi bio dovoljan .Jedino rešenje je izgradnja nove zgrade iza ove postojeće gde bismo dobili  veći prostor za funkcionisanje – kaže dr Vanja Balšić.

Pre tri godine završeno je i aktivirano odeljenje za hemodijalizu i počeo je prijem prvih pacijenata, pre svega sa područja vrnjačke opštine.

Počeli smo uz određenu nesigurnost, ali bih pre rekla da je to bila velika odgovornost. Preuzeli smo i medicinski zbrinuli veći broj pacijenata koji su na dijalizi putovali u kraljevačku bolnicu. Ostalo je bilo samo par pacijenata koji su bili pozitivni na hepatotrofne viruse. Izgradnjom nove zgrade za koju se borimo i nadamo se da ćemo uspeti, ostvarili bismo naše ciljeve. Na hemodijalizu bi se tada uključili svi pacijenti iz vrnjačke opštine. Želeli bismo da u lečenje uključimo i pacijente iz trsteničke opštine kako ne bi putovali duže u kruševačku bolnicu. Ujedno bi te naše usluge bile i deo turističke ponude Vrnjačke Banje – ističe direktorka Specijalne bolnice za interne bolesti

U ovoj bolnici otvoreno je i palijativno odeljenje, jedino na području Raškog okruga. Zdravstvene usluge ovog odeljenja mogu se koristiti 15 dana  na svakih šest meseci, a interesovanje Vrnjčana i Trsteničana za ove usluge veće je od sadašnjih kapaciteta. Za to bi se u novoj zgradi koja bi bila izgrađena iza postojeće, prema planu našao i veći prostor Palijativnog centra. Na taj način bi bolnica mogla normalnije da funkcioniše i bio bi zbrinut veliki broj ljudi, ali i turista koji bi se javili za ove vrste usluga.

      Dragan Ivanović