Podrška porodici je podrška deci

Od ukupnog broja dece u Srbiji, koje je prema podacima iz 2020. godine bio skoro 1.2…

Danas je Međunarodni dan porodice

SOS Dečija sela Srbija kroz svoje Centre za podršku porodici u Beogradu i Nišu, a uskoro…