Na ranom javnom uvidu Plan detaljne regulacije centra Kraljeva

Elaborat će biti izložen do 12. aprila do kada zainteresovani građani i pravna lica mogu dostaviti…