Uz digitalne tehnologije matematika ume da bude zabavna

Cilj programa „Zabavna matematika u susret raspustu“ je da, u susret raspustu, osnvima ukaže da, upotrebom…