Radovi na pisti aerodroma „Morava“

19. decembar 2019.

Vojnograđevinska ustanova Beograd raspisala je tender za izvođenje radova na izradi projektne dokumentacije i na rekonstrukciji praga postojeće piste aerodroma Morava u dužini od 2.265 metara

Nabavka radova za pistu u dužini od 2.265 metara oglašena je putem pregovaračkog postupka bez javnog poziva za podnošenje ponuda.

U konkursnoj dokumentaciji navedeno je da je izrada tehničke dokumentacije neophodna radi potrebe uključivanja Aerodroma Morava u civilni javni vazdušni saobraćaj, s obzirom na to da je aerodrom prethodno pretežno služio kao vojni aerodrom, prenosi e kapija

„Za izradu tehničke dokumentacije neophodno je izvođenje terenskih istražnih radova sa pratećim geodetskim radovima, kao i izvođenje ostalih pratećih radova, a radi izdavanja sertifikata aerodroma“, navodi se u konkursu.

Rok za izradu idejnog projekta je 10 dana po potpisivanju ugovora, za izradu tehničke dokumentacije i geodetska merenja poslednji dan decembra, dok je izradu idejnog rešenja potrebno završiti najkasnije do 31. januara 2020.

Među uslovima tendera koje treba da ispune ponuđači, navodi se i da je potrebno da su pre objavljivanja poziva za ovu javnu nabavku izvršili radove u vrednosti od najmanje 500 miliona dinara na izgradnji manevarskih površina.

Ponude se dostavljaju neposredno ili pošte na adresu naručioca nabavke, odnosno Vojnograđevinske ustanove u Beogradu, najkasnije do 19. decembra do 9:30, a otvaranje ponuda i pregovarački postupak biće obavljeni istog dana u 10 časova.

Pogledajte kadrove snimljene pre dva dana kada je aerodrom „Morava“ imao prvi komercijalni let u svojoj istoriji https://www.youtube.com/watch?v=LIwnR54Irm0&t=12s