Nacrt bužeta Kraljeva za 2022. na javnoj raspravi

Građani mogu do 16. decembra da podnesu primedbe na deo budžeta za narednu godinu koji se odnosi na planirane investicije

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je Nacrt odluke o budžetu grada Kraljeva za 2022. Prema Zakonu o lokalnoj sanoupravi, obavezno je sprovođenje postupka javne rasprave prilikom pripreme budžeta – u delu planiranja investicija. Kompletan Nacrt budžeta za 2022.g možete naći na Oglasnoj tabli na sajtu grada Kaljeva, a mi izdvajamo upravo deo koji je na javnoj raspravi, odnosno planirane kapitalne investicije:

Pojedinačno gledano, najviše novca biće uloženo u severnu obilaznicu: 90 miliona za nastavak izgradnje i 30 miliona za atmosfersku kanalizaciju na ovoj saobraćajnici, zatim sledi fiskulturna sala za učenike OŠ „Dimitrije Tucović“ (90 miliona) i izgradnja saobraćajnice u Voćarevim livadama (80 miliona). Pažnju nam je privuklo i 40 miliona dinara za most u Magliču i – Makvi. Prema ovom predlogu, sanacija starog mosta preko Ibra u centru grada bila bi ostavljena za narednu godinu…           

Ono što nam je privuklo pažnju je da je za kapitalne investicije u narednoj godini planirano znatno manje sredstava nego u ovoj godini: u prvoj verziji ovogodišnjeg budžeta to je bilo 808 miliona, rebalansom je spušteno za 500.000 dinara na 807,5 miliona dinara, a za narednu godinu je planirano 516,7 miliona dinara. Možda nešto i nismo dobro razumeli, ali prilike za objašnjenje nije bilo, jer na sednici Gradskog veća o ovoj tački dnevnog reda nije ni bilo diskusije!

Gradonačelnik Predrag Terzić je rekao da će predlogu budžeta govoriti nakon javne rasprave, odnosno onda kada bude utvrđen konačni Nacrt odluke o budžetu za 2022. godinu. Ipak, pretpostavljamo da će rebalansom stavka kapitalnih investicija biti znatno uvećana, o čemu govorimo u nastavku teksta.

Građanima preporučujemo da se uključe u javnu raspravu tako što će kao primedbe i sugestije navesti potrebe svoje lokalne zajednice, računale se one kao „kapitalne“ ili ne.

Primedbe, predloge i sugestije možete uputiti u pisanoj formi na adresu Odeljenja za privredu i finansije ili elektronskim putem na adresu privreda_i_finansije@kraljevo.org. Obrazac možete naći na Oglasnoj tabli, ali verujemo da bi primedbe morale da budu u razmatranje i ako budu „na papiru“ van obrasca pošto zakonska obaveza građana nije da imaju štampač. Rok za sve to je 16. decembar u 7 časova – za kada je zakazana javna sednica, kojoj mogu prisustvovati građani i na kojoj će se razmotriti prispele primedbe i predlozi.

O Nacrtu budžeta

Ukupni prihodi u gradskoj kasi za 2022. godinu su planirani na nešto malo manje od 4,3 milijarde dinara, a rashodi 4,870 milijardi, što znači da se javlja deficit od 580 miliona dinara. Međutim, računa se na upravo toliki suficit u ovoj godini, tako da neće biti minusa u novčaniku. Naprotiv, očekuje se da će grad ovu godinu završiti sa značajno većim suficitom od pomenutih 580 miliona dinara.

Rukovodilac Odeljenja za privredu i finansije Svetomir Moravčić nam je rekao da je budžet urađen pažljivo i restriktivno, u skladu sa Uputstvom dobijenim od Ministarstva finansija.

Planirani su prihodi od 4.289.917.110 dinara, što u odnosu na projektovane prihode na osnovu devetomesečnog ostvarenja za tekuću godinu predstavlja povećanje od 172 miliona dinara, odnosno 4,2%. Budžetski suficit u ovoj godini smo tretirali restriktivno, ali sigurno će biti veći od 580 miliona dinara, ali do 31.12. ne možemo znati koliko će iznositi, poznato je da se najviše potroši u decembru jer se moraju završiti sva plaćanja. Za preneta sredstva iznad pomenutog iznosa uradićemo rebalans.

Portal KRUG će narednih dana pokušati da čitaocima što detaljnije predstavi Nacrt budžeta kako bi mogli da se kompetentno uključe u javnu raspravu.

R.Vesković