Od ponedeljka – treći put „Moja prva plata“

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisaće u ponedeljak, 22. avgusta, novi, treći javni poziv za program „Moja prva plata“

Do sada su realizovana dva ciklusa ovog programa, u koji je uključeno približno 18.000 mladih, od kojih je 42,2 odsto i zasnovalo radni odnos nakon završetka prvog ciklusa, a očekuje se da nakon drugog ciklusnog perioda taj broj bude i veći od 50 odsto.

Ovo će biti treći put da se mladima pruža prilika da steknu svoje prvo radno iskustvo. Izmenjena Uredba o programu podsticanja zapošljavanja mladih previđa povećane iznose novčane naknade mladima koji će biti uključeni u ovaj program.

Za mlade sa srednjim obrazovanjem iznosi su povećani sa 22.000 na 25.000 dinara mesečno, a za mlade sa visokim obrazovanjem sa 26.000 dinara na 30.000 dinara mesečno.

Novi javni poziv raspisaće Nacionalna služba za zapošljavanje u ponedeljak, 22. avgusta,   a sve informacije biće dostupne na veb sajtovima www.nsz.gov.rs i www.mojaprvaplata.gov.rs.

Program se sprovodi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru, dok prioritet imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja.

Programom „Moja prva plata“ stvaraju se mogućnosti za osposobljavanje, sticanje prvog radnog iskustva i povećavanje prilika za konkurentnije istupanje mladih na tržištu rada i zapošljavanje.

Država će, kako je najavljeno, uskoro pokrenuti i novi projekat koji će se odnositi na studente završnih godina fakulteta, a u okviru kojeg će im biti omogućeno da rade i zarađuju i tokom studiranja.