Predložite Komisiji za nagrade i priznanja grada Kraljeva svoje kandidate

Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada Kraljeva pozvala je građane, preduzeća, ustanove, organizacije, mesne zajednice, društva, stručna i druga udruženja, da podnesu predloge za dodelu priznanja i nagrada grada Kraljeva za ovu godinu.

Obrazložene predloge u pisanoj formi potrebno je dostaviti Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine grada Kraljeva, najkasnije do 23. avgusta, a potrebne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za poslove organa – kancelarija broj 106, ili na telefon 306-017.

Priznanja i nagrade grada Kraljeva su:

1. Zvanje počasnog građanina grada Kraljeva

2. Diploma zaslužnog građanina grada Kraljeva

3. Diploma zaslužnog preduzeća i ustanove grada Kraljeva

4. Diploma zaslužne sportske organizacije grada Kraljeva

5. Diploma zaslužne obrazovne ustanove grada Kraljeva

6. Diploma zaslužnog udruženja građana grada Kraljeva

7. Oktobarska nagrada grada Kraljeva

8. Specijalna nagrada za podsticaj humanosti „Milomir Glavčić“

Zvanje počasnog građanina grada Kraljeva dodeljuje se kao najviša lična počast i izraz posebnog poštovanja građanima koji uživaju veliki ugled u zemlji i svetu.

Diploma zaslužnog građanina grada Kraljeva dodeljuje se građanima za učinjena humana dela, za dugogodišnji rad i ostvarenja u oblasti naučno- istraživačkog rada, zdravstva, prosvete, kulture, umetnosti, fizičke kulture, sporta, proizvodnog rada i drugim oblastima društvenog i javnog života, koji su od izuzetnog značaja i predstavljaju trajnu vrednost za grad Kraljevo.

Diploma zaslužnog preduzeća i ustanove grada Kraljeva dodeljuje se preduzećima i ustanovama za dugogodišnji rad i izuzetne uspehe u privredi, nauci, zdravstvu, prosveti, kulturi, umetnosti, fizičkoj kulturi, sportu i drugim oblastima, kao i za druge uspehe, kojima se doprinosi razvoju i afirmaciji grada Kraljeva.

Diploma zaslužne sportske organizacije grada Kraljeva dodeljuje se sportskim organizacijama za dugogodišnji rad i izuzetne uspehe u sportu i fizičkoj kulturi kojima se doprinosi razvoju i afirmaciji grada Kraljeva.

Diploma zaslužne obrazovne ustanove grada Kraljeva dodeljuje se za dugogodišnji rad i izuzetne uspehe u oblasti prosvete kojima se doprinosi razvoju i afirmaciji grada Kraljeva.

Diploma zaslužnog udruženja građana grada Kraljeva dodeljuje se udruženjima građana za humana dela, dugogodišnji rad i izuzetne uspehe u privredi, nauci, zdravstvu, prosveti, kulturi, umetnosti, fizičkoj kulturi, sportu i drugim oblastima, kao i za druge uspehe, kojima se doprinosi razvoju i afirmaciji grada Kraljeva.

Oktobarska nagrada grada Kraljeva dodeljuje se pojedincima ili grupama autora za zajedničko ostvarenje, za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u nauci, kulturi, umetnosti, prosveti, zdravstvu, fizičkoj kulturi, sportu, novinarstvu, proizvodnom radu ili u drugim oblastima privrednog i društvenog života, a koje je postalo dostupno javnosti publikovanjem, izlaganjem ili dostupno na drugi način od 1. avgusta 2022. godine do 31. jula 2023. godine, a može se dodeliti i za celokupno stvaralaštvo. Oktobarska nagrada dodeljuje se licu koje je državljanin Srbije.

Specijalna nagrada za podsticaj humanosti „Milomir Glavčić“ dodeljuje se građanima, preduzećima, ustanovama, udruženjima, organizacijama ili mesnim zajednicama za humana dela i podsticaj humanosti u različitim oblastima društvenog i javnog života za period od 1. avgusta 2022. godine do 31. jula 2023.godine.

U razmatranje će biti uzeti samo blagovremeno podneti predlozi.

Oktobarska nagrada dodeljuje se licu koje je državljanin Srbije, a sve ostale nagrade mogu biti dodeljene i stranim državljanima, stranim preduzećima i ustanovama, sportskim organizacijama čije sedište nije na teritoriji grada Kraljeva, stranim obrazovnim ustanovama, udruženjima građana čije sedište nije na teritoriji grada Kraljeva, ako je njihov doprinos od izuzetnog značaja za grad Kraljevo.

M. M. D.