Kraljevo: Pomoć starima u 6 sela (VIDEO)

Stari i nemoćni koji žive na području Studenice, Lopatnice, Lasca, Vitkovca, Zakute i Bapskog Polja mogu koristiti usluge gerontodomaćica i hraniteljskih porodica

Ovo je deo projekta „Treće doba u porodici“, a uput za korišćenje ovih socijalnih usluga daje Centar za socijalni rad. Jedan od najugroženijih delova naše populacije su stari i nemoćni ljudi koji žive u udaljenim selima. Daleko su im ne samo grad, nego i veća sela, što znači i prodavnica, i lekar, i apoteka. Nekada su im i nabliže komšije udaljene više kilometara. U zimskom periodu život im je još teži.

Pojedini nemaju potomke, drugima deca žive daleko, o trećima, priznajmo, potomci ne vode računa. Ali i kada imaju gde i kod koga da žive u komfornim uslovima, stari ljudi ne žele da odu iz svoje kuće,  sa ognjišta koje su gradili svojim rukama, u kome su proživeli decenije.

– Spremniji su da budu i životno ugroženi, nego da budu smešteni negde izvan svoje kuće. Još su vrlo jake tradicionalne vrednosti i stavovi da do kraja života treba ostati tu gde si rođen, ili proveo najveći deo žvota – kaže Sonja Jaćović iz udruženja „Polet“.

Pogledajte celu njenu izjavu:

           Starim ljudima iz 6 rubnih kaljevačkih sela namenjen je projekat „Treće doba u porodici“, koji Grad Kraljevo sprovodi u saradnji sa udruženjem „Polet“ i Centrom za socijalni rad, a uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromašta vlade Srbije.Projekat je deo programa koji podržava vlada Švajcarske.

            U okviru projekta do sada je regrutovano 15 novih gerontodomaćica, od kojih je 5 prošlo posebnu obuku za psihosocijalnu podršku, kao i nekoliko hraniteljskih porodica. Oni će biti angažovani na području Studenice, Lopatnice, Lasca, Vitkovca, Zakute i Bapskog Polja. O tome koje usluge u ovim selima mogu dobiti ljudi stariji od 65 godina i koji ne mogu sami da zadovolje životne potrebe, na današnjoj konferenciji za novinare Sonja Jaćović je rekla:

            – Išli smo na to da se sa tih teritorija regrutuju žene koje su prošle akreditovanu obuku za gerontodomaćice. Stara ili iznemogla osoba iz nekog od ovih sela ima mogućnost da brzo i lako dobije podršku koja se sastoji u dostavi hrane, lekova i ostalih egzistencijalnih potrepština. Takođe će voditi računa da li redovno uzimaju terapiju i slično. Nova usluga je psihosocijalna podrška, zašta je 5 gerontodomaćica prošlo posebnu obuku. Naše istraživanje na terenu je pokazalo da stari ljudi imaju veliku psihološku potrebu za razgovorom, za tim da sa nekim podele i razmene emocije i razmišljanja.

            Druga vrsta podrške su urgent hraniteljske porodice u ovih šest seoskih sredina.

             – U slučaju kada je neko od starih ljudi u ovim selima ozbiljno ugrožen, ove poredice će ih privremeno primati u svoj dom. Na primer u zimskim mesecima kada bi zbog snega neka stara osoba bila odsečena od sveta, ili kad neko izađe iz bolnice, pa dok ne prikupi snagu. Na ovaj način ti stari ljudi će biti blizu svojih kuća, u poznatoj sredini i kod poznatih ljudi. Nakon kritičnih situacija vratiće se pod svoj krov – rekla je Sonja Jaćović.

            Do lica koja imaju potrebe za ovim uslugama dolazi se radom na terenu u Studenici, lopatnici, Lascu, Vitkovcu, Zakuti i Bapskom Polju, a zainteresovani mogu i lično da se jave Centru za socijalni rad, ili da preporuče nekog iz ovih sela za koga smatraju da mu je potrebna pomoć. Zimus je već bilo korisnika smeštaja u urgent hraniteljske porodice, a polako počinje i rad gerontodomaćica na terenu. Očekuje se da bude oko 70 korisnika.

            Pomoćnik gradnačelnika Milun Jovanović istakao je da će ove lokalne socijalne usluge grad Kraljevo nastaviti da pruža i po okončanju projekta:

            – Vrednost projekta je 2,75 miliona dinara i predviđeno je da traje do kraja maja. Međutim, svaki od ovih projekata pravljen je tako da bude održiv, tako da će i posle 31. maja grad Kraljevo imati ove usluge – najavio je Milun Jovanović.

            Gerontodomaćice i urgent hraniteljske porodice dobijaju određenu nadoknadu kada izvrše uslugu. Rezultat projekta „Treće doba u porodici“ na području Kraljeva je i izrada sadržaja obuke za urgent hraniteljske porodice, koja u socijalnoj zaštiti nije bila uobičajena, jer vlada mnogo veće interesovanje za hraniteljske porodice za decu, nego za stare ljude. 

R.Vesković