I sredstva za mesne zajednice uvećana za pola miliona dinara

Najviše, za 400.000 dinara će biti uvećana stavka „za mašine i opremu“ Krajem januara ove godine,…