Gradsko veće predložilo lokaciju za regionalnu deponiju

Predlog Gradskog veća je da Regionalni centar za upravljanje otpadom bude pored postojeće gradske deponije na…