Mladi ekolozi u selu Samaila

Oni ne čekaju na druge i ne pišu na društvenim mrežama da bi selo trebalo da…