Mini hidroelektrane, maksi razaranje – izložba i performans

Na izložbi će biti prikazane odabrane karikature sa međunarodnog konkursa na koji je stiglo više od…