Dan primirja u Prvom svetskom ratu – na ovaj datum utihnuli su topovi

Komandant savezničkih snaga, francuski maršal Ferdinand Foš, koji se zalagao za postavljanje teških mirovnih uslova Nemačkoj,…