Kako da naučite dete da internet koristi na smislen, funkcionalan i bezbedan način?

Istraživanja pokazuju da se 79% mladih u Srbiji informiše preko društvenih mreža, dok influenseri utiču na…