Takmičenje školskih timova u kreiranju najboljih digitalnih sadržaja

Na konkursu mogu da učestvuju timovi osnovnih i srednjih škola, a njihov zadatak je da kreiraju…