Specijalna bolnica za interne bolesti u Vrnjačkoj Banji – između potreba i mogućnosti

U Specijalnoj bolnici za interne bolesti u Vrnjačkoj Banji počeli su radovi na rendgenskom kabinetu. Dr…