Lekcija iz dobročinstva kraljevačkih đaka-humanitaraca

Svoje rukotvorine, nastale u školskim radionicama, učenici Mašinsko-tehničke škole “14. oktobar” sa smera modni krojač pokloniće…